Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Opinia Konsultanta Krajowego W Dziedzinie Pielęgniarstwa
dotycząca podawania kilku produktów leczniczych w jednej iniekcji


Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania


Wykonanie szczepienia
przecie tężcowi bez kursu szczepień


OPINIA
Konsultanta Krajowego w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne


Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
w sprawie podawania przez pielęgniarki środków kontrastowych


Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
w sprawie podawania przez pielęgniarkę leków odczulających w zakład podstawowej opieki zdrowotnej


Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego
Opinia w sprawie uczestnictwa położnej w transportowaniu kobiety ciężarnej do szpitala o wyższym poziomie referencyjnym


Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowo rodzinne wlewów kroplowych i leków drogą dożylną w warunkach domowych


Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Opieki Długoterminowej
w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów


Opinia Konsultanta Krwjowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i połozniczego
w sprawie wykonywania KTG przez recepcjonistkę


Opinia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych


Opinia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
w sprawie postępowania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej


Opinia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci


Opinia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
w sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami


Opinia Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
w sprawie zlecania przez lekarzy rodzinnych do wykonania w domu wstrzyknięć dożylnych, bądź domięśniowych antybiotyków u dzieci do 3 miesiąca życia


Opinia Krajowego Konsultanta z dnia 12.04.2013 r.
w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania


Opinia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
W sprawie zwiększających się wydatków ponoszonych przez praktyki pielęgniarskie na zakupy leków do stosowania dla uczniów w środowisku nauczania i wychowania


Zalecenia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego nr 2/2004 z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie podawania antybiotyków u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia


Opinia Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne leków drogą dożylną (w tym wlewów kroplowych) oraz leków podawanych w iniekcjach domięśniowych (np. żelaza, antybiotyków) mogących wywołać niepożądane reakcje, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.


Informacja dotycząca wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w formie innej niż umowa o pracę.
Pielęgniarki i położne, zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. nr 57 poz. 602 ze zmianami) mogą prowadzić praktykę indywidualną samodzielnie lub grupową.


Opinia Konsultanta Krajowego
W SPRAWIE ZAKŁADANIA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie