Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Opinia Konsultanta Krwjowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i połozniczego

w sprawie wykonywania KTG przez recepcjonistkę

Kardiotokografia (KTG) jest badaniem polegającym na monitorowaniu akcji serca płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy. Badanie to przeprowadzane jest w ramach intensywnej opieki przedporodowej. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu i występujące skurcze macicy. Zgodnie z art.3 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz.89 z późn.zm.), KTG jest świadczeniem zdrowotnym wykonywanym w okresie sprawowania opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem. Powinno być ono wykonywane przez osobę wykonująca zawód medyczny. która w rozumieniu art.18d pkt 1 wyżej cyt.ustawy, na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Osobami tymi, zgodnie z aktualnym prawodawstwem jest lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz położna.
Uwzględniając powyższe, recepcjonistka niebędąca pracownikiem medycznym nie ma żadnych uprawnień do wykonywania specjalistycznych świadczeń do których przynależy kardiotokografia. działania takie zagrażają bezpieczeństwu kobiety i jej dziecku.
Leokadia Jędrzejewska
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie