Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Opinia Konsultanta Krajowego

W SPRAWIE ZAKŁADANIA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH

Piekary Śląskie 6.10.2008rZakładanie opatrunków gipsowych stanowi bardzo ważne świadczenie lecznicze będące metodą leczenia, polegającą na prawidłowej kwalifikacji przypadku, właściwej repozycji złamania i prawidłowym unieruchomieniu zgodnie z obowiązującymi standardami. Nieprawidłowe założenie opatrunku gipsowego może skutkować zmianami biochemicznymi i fizycznymi które mogą być nieodwracalne.

Dokonując analizy programów kształcenia podyplomowego, pielęgniarka otrzymuje informacje dotyczące postępowania z pacjentem z opatrunkiem gipsowym w następujących poziomach kształcenia:

I. KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO - BLOK SPECJALISTYCZNY

- przygotowanie chorego do założenia gipsu lub wyciągu,

- ułożenie chorego z opatrunkiem gipsowym,

- rozpoznanie problemów chorego po zabiegu ortopedycznym, zaplanowanie, realizowanie i ocena interwencji,

- rozpoznanie zaburzenia krążenia obwodowego i funkcji nerwów obwodowych u chorego w opatrunkach gipsowym lub na wyciągu,

- przewidywanie ryzyka wystąpienia powikłań u chorego w opatrunku gipsowym, na wyciągu i po zabiegu operacyjnym, znajomość sposobów ich zapobiegania,

- rozpoznanie problemów chorego po urazie, planowanie, realizowanie i ocena.

II. SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK

W module III. PIELĘGNOWANIE PACJENTA NA ODDZIALE CHIRURGII, URAZOWEJ l ORTOPEDII, Celem modułu jest Poznanie istoty zaburzeń ustrojowych w obrażeniach ciała, zasad udzielania pierwszej pomocy i transportu oraz objęcie profesjonalną opieką chorego z różnymi obrażeniami ciała

Wykaz umiejętności wynikowych zawiera następujące zadania w omawianej kwestii opatrunków gipsowych:

- przygotowanie chorego do założenia gipsu lub wyciągu,

- ułożenie chorego z opatrunkiem gipsowym,

- przewidywanie ryzyka wystąpienia powikłań u chorego w opatrunku gipsowym, na wyciągu i po zabiegu operacyjnym, znajomość sposobów zapobiegania im.

W treści nauczania w zakresie chirurgii ortopedycznej znajduje się następujące informacje w zakresie:

- podstaw fizjopatologii, statyki i biomechaniki narządu ruchu,

- wybranych chorób narządu ruchu,

- metod leczenia (opatrunek gipsowy, wyciąg, redresje, blokady i nakłucia, metody leczenia operacyjnego),

- przygotowanie chorego do operacji ortopedycznej,

- pielęgnowania chorego z kończyną na wyciągu, z opatrunkiem gipsowym i po zabiegu operacyjnym.

Poddając analizie program specjalizacji dla lekarzy z ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz program specjalizacji z chirurgii ogólnej w pkt. 3 umiejętności praktycznych jakie powinien posiadać lekarz, znajduje się czytelny zapis mówiący o nabyciu umiejętności wykonywania świadczenia medycznego: zakładanie opatrunku gipsowego i innych opatrunków unieruchamiających.

W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych obowiązującej podczas wykonywania świadczeń lekarskich znajduje się grupa kodów świadczeń odnosząca się do opatrunku gipsowego:

- grupa kodów 93.5 inne unieruchomienie, ucisk i zabiegi przy ranie,

93.53 założenie unieruchomienia gipsowego,

93.54 założenie szyny . założenie szyny z gipsem,

- 97.8 Inne nieoperacyjne usunięcie urządzenia terapeutycznego --

97,88 usuniecie unieruchomienia zewnętrznego - usuniecie gipsu, usunięcie szyny.

Mając na uwadze powyższe zapisy, pielęgniarka nie ma uprawnień do wykonywania świadczenia leczniczego jakim jest zakładanie opatrunków gipsowych.

Grażyna Kruk - Kupiec
Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie