Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Opieki Długoterminowej

w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 90/269 o minimalnych wymaganiach zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przenoszenia ciężarów, jeżeli istnieje zagrożenia dla zdrowia pracowników, zwłaszcza uszkodzenia kręgosłupa, zobowiązującą pracodawców do podejmowania odpowiednich przedsięwzięć organizacyjnych oraz użycia odpowiednich środków w celu zapewnienia wykonywania pracy w sposób jak najbardziej bezpieczny, jak również Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Konsultanci krajowi zwracają uwagę pracodawców, kadry kierowniczej w pielęgniarstwie, na aspekt bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania chorych.
Choroby, dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (szczególnie kręgosłupa) są najczęściej zgłaszanym problemem wśród pielęgniarek, będąc rezultatem wieloletniego oddziaływania czynników związanych z praca zawodową., Stopniowa rezygnacja z tradycyjnie ręcznego systemu na rzecz bezpiecznych technik pracy, pozwala na eliminację ryzyka urazu u osoby sprawującej opiekę jak również chorego.
Mając na uwadze powyższe czynniki, jak również obowiązującą Dyrektywę Unii Europejskiej zalecamy:
podczas przemieszczania pacjenta, podnoszenia, podtrzymywania, zmiany ułożenia, zespoły pielęgniarskie powinny używać sprzętu (maty ślizgowe, podnośniki, innego rodzaju sprzęt ułatwiający prace) minimalizującego obciążenie pracownika, jak również ewentualne negatywne skutki tego rodzaju podejmowanych czynności dla pacjenta.
dr n.biol. Grażyna Kruk
mgr Elżbieta Szwałkiewicz
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie