Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Informacja dotycząca wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w formie innej niż umowa o pracę.

Pielęgniarki i położne, zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. nr 57 poz. 602 ze zmianami) mogą prowadzić praktykę indywidualną samodzielnie lub grupową.

Praktyki indywidualne są wykonywane w:


- gabinecie własnym,


- w zakładzie pracy, nie będącym zakładem opieki zdrowotnej (zoz),


- na wezwanie pacjenta.


Według art. 25 a ust. 8 i art. 27a ust. 1 ustawy o zawodach nie dopuszczalne jest prowadzenie praktyki grupowej w zakładzie opieki zdrowotnej.

Obecna nowelizacja ustawy o zawodach wprowadza zmianę w art. 27a. Zmiana polega na tym, że wszystkie rodzaje praktyk mają zakaz udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakładach opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki, które prowadzą praktyki indywidualne i praktyki grupowe w gabinetach własnych i na wezwanie mogą podpisywać z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o świadczenia zdrowotne.

Jeżeli pielęgniarka / położna prowadzącą indywidualną praktykę we własnym gabinecie podpisze umowę z praktyką na udzielenie świadczeń zdrowotnych – nie może, jako podwykonawca, zgodnie z art. 132 ust. 3 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 2004.40.2135) zawrzeć umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wynagrodzenie ustala zlecający świadczenia – czyli praktyka lekarska. Praktyki na wezwanie nie mogą podpisywać umów jako podwykonawcy praktyki lekarskiej, gdyż ta forma dotyczy wezwania pacjenta, a nie innego podmiotu świadczeń zdrowotnych.

Pielęgniarka / położna prowadząca praktykę indywidualną lub grupowo, jest podmiotem gospodarczym, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez gminę i do ewidencji działalności regulowanej, prowadzonej przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych.

Wszystkie czynności zawodowe muszą być wykonywane w ramach tej praktyki. Koszty składki ZUS i chorobowej obciążają pielęgniarkę / położną. Ponadto pielęgniarka / położna tej praktyki jako podmiot gospodarczy musi we własnym zakresie pokrywać nie tylko składki ZUS i chorobowe, ale ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej oraz ponosić inne koszty, które w stosunku pracy pokrywa pracodawca. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. nr 283 poz, 2825) pielęgniarka / położna prowadząca praktykę indywidualną zobowiązane są z tego tytułu ubezpieczyć się do wysokości 25.000 – euro w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Nie jest dopuszczalna możliwość zawarcia przez pielęgniarkę / położną prowadzącą praktykę indywidualną umowy zlecenia na świadczenia zdrowotne wykonywane jako osoba fizyczna z zoz-em lub innym zakładem – poza tą praktyką.

Zawarcie umowy zlecenia z osobą fizyczną na świadczenie wykonywane osobiście (art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U.2000.14.165 ze zmianami) jest dopuszczalne jeżeli pielęgniarka / położna nie prowadzi praktyki indywidualnej, a chce być zatrudniona w zoz na podstawie umowy zlecenia, a nie umowy o pracę.*

Również w przypadku zatrudnienia pielęgniarki / położnej w zoz na podstawie omowy o pracę ma ona możliwość podjęcia wykonywania zawodu w ramach dodatkowego zlecenia w tym samym zoz lub innym zakładzie. W oby tych przypadkach składki na ZUS opłaca zleceniodawca.

mec. Grażyna Filipowska – Kejna

* W przypadku zatrudnienia w zoz na podstawie umowy o pracę pielęgniarka / położna może być w tym zoz-ie zatrudniona również dodatkowo na podstawie umowy zlecenia z zastrzeżeniem, że zakres tej dodatkowej umowę zlecenia nie może być tożsamy z zakresem posiadanej umowy o pracę.

mec. Grażyna Filipowska - Kejna
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie