Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Wykonanie szczepienia

przecie tężcowi bez kursu szczepień

Czy pielęgniarka posiadająca specjalizację lub kursu kwalifikacyjny w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki nie posiadająca kursu szczepień ma prawo na pisemne zlecenie lekarza podać pacjentowi szczepionkę przeciw tężcowi?

Odpowiada: Przemysław Ośka, Dział Obsługi Prawnej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r. poz.1251 ze zm.) pielęgniarka i położna są zobowiązane, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielania pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Tym samym każda pielęgniarka (w tym także pielęgniarka anestezjologiczna) powinna podać anatoksynę tężcową w trybie nagłym pacjentowi, który uległ wypadkowi, gdyż zwłoka w udzielaniu pomocy ( w tym przypadku brak podania leku) mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego u tego pacjenta. Należy wskazać, iz zgodnie z art.4 ust.1 pkt 5 ww. ustawy wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, tym samym podstawą do podania anatoksyny tężcowej przez pielęgniarkę będzie udokumentowane zlecenie lekarskie, za które odpowiedzialność ponosi lekarz.
Pielęgniarka odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie zlecenia, zgodnie z aktualną wiedzą. Jednocześnie art.12 ust.2 powyższej ustawy przewiduje, iż pielęgniarka może odmówić wykonania zlecenia lekarskiego niezgodnego z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lud osobie zlecającej, cgyba że zachodzą okoliczności wskazujące, iż zwłoka w udzielaniu pomocy mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. W związku z powyższym, w sytuacji gdy pielęgniarka anestezjologiczna otrzymuje zlecenie podania pacjentowi w trybie nagłym anatoksyny tężcowej - powinna to zlecenie wykonać i nie może ona w takim przypadku odmówić jego wykonania pomimo braku odpowiednich kwalifikacji, gdyż może wówczas zachodzić przypadek, o którym mowa w art.12 ust.2 ww. ustawy (zachodzą okoliczności wskazujące, iż zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego).
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie