Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Opinia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

w sprawie postępowania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Art.18 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 5 lipca 1996 r. nakłada na pielęgniarki obowiązek wykonywania zawodu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi im metodami i środkami. Aktualna wiedzę na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej określa Polska Rada Resuscytacji w postaci "Wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej". Ostatnie najnowsze wytyczne sa z 2010 roku, zaś poprzednie były z 2005 roku. W ramach tych wytycznych jest dostępny algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka, opis resuscytacji u dziecka oraz zasady edukacji personelu.
Nauka podstawowych zabiegów resuscytacji (BLS-AED) powinna następować w ośrodkach akredytowanych, ale również wiedzę można nabyć poprzez szkolenie teoretyczne, połączone z ćwiczeniami praktycznymi pod kierunkiem przeszkolonej osoby (lekarza lub pielęgniarki). Zatem każda pielęgniarka, w tym pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, powinna odbyć stosowne szkolenie aby móc realizować podstawowe zabiegi resuscytacji zgodnie z najnowszymi wytycznymi.
Natomiast do podawania leków dożylnych w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej uprawniona jest pielęgniarka posiadająca odbyty kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (&1 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę, położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego).
W ramach kształcenia podyplomowego i samokształcenia pielęgniarka powinna nabyć wiedzę i umiejętności do przeprowadzania zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie