Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanegoZ dniem 28 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. , poz. 2006). Ww. rozporządzenie określa m.in. wzór formularza wniosku składanego w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych. Ww. rozporządzenie służy wyłącznie do uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych z innych państw członkowskich UE w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji. Formularz wniosku może złożyć do OIPiP w Lesznie wnioskodawca – pielęgniarka, położna z innego państwa członkowskiego UE, który nie spełnia wymogów uznania kwalifikacji dla pielęgniarek i położnych z UE określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1251). W takiej sytuacji pielęgniarka, położna może mieć uznane kwalifikacje do wykonywania zawodu w Polsce wyłącznie w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji


Plik do pobrania: wniosek_o_uznanie_kwalifikacji_do_wykonywania_zawodu_regulowanego.pdf


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie