Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


CORHYDRON - komunikat o natychmiastowym i całkowitym jego wstrzymaniu w obrocie (wszystkie dawki i wszystkie serie) oraz zawiadomienie kadry kierowniczej o niestosowanie tego leku.

Wrocław, dnia 10.11.2006r.

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA
GINEKOLOGICZNEGO I POŁOŻNICZEGO
mgr Leokadia Jędrzejewska

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 53-333 Wrocław,
ul.Powstańców Śląskich 50 tel/fax/071/373-20-56, e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl

Szanowna Pani
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa
ginekologicznego i położniczego

Szanowna Pani Konsultant,

Zwracam się z prośbą o bezzwłoczne przekazanie wszystkim położnym pracującym w danym województwie, a zwłaszcza w jednostkach organizacyjnych, gdzie stosowany był preparat leczniczy o nazwie CORHYDRON komunikatu o natychmiastowym i całkowitym jego wstrzymaniu w obrocie (wszystkie dawki i wszystkie serie) oraz zawiadomienie kadry kierowniczej o niestosowanie tego leku.

Jednocześnie informuję, że Minister Zdrowia wydał komunikat z dnia 9 listopada 2006 roku, w którym informuje, że Ministerstwo podjęło prace zmierzające do zmiany rozporządzenia MZ z dnia 16 grudnia 2002r., w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (DZ. U. Nr 236, poz. 2000). Prace te mają na celu niezwłoczną zmianę wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, poprzez czasowe zastąpienie wstrzymanego w obrocie leku Corhydron firmy Jelfa S.A., objętego nazwą międzynarodową Hydrocortisonum, lekiem o nazwie Soli Medrol firmy Pfizer, objętego nazwą międzynarodową Methyloprednisolonum.

W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia informuje, że

Do czasu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, o którym mowa powyżej, możliwe jest nabywanie w hurtowni farmaceutycznej przez osoby uprawnione, tj. lekarzy, pielęgniarki, położne w miejsce wycofanego z obrotu produktu leczniczego Corhydron, leku o nazwie Solu Medrol w odpowiedniej dawce, którą pielęgniarka, położna powinna skonsultować z lekarzem.

Odpowiednikiem 250 mg Corhydronu, jest 50 mg Solu Medrolu.

Proszę jednocześnie w możliwie najkrótszym czasie o informację zwrotną o przeprowadzonych działaniach w powyższej sprawie.Z poważaniem
Leokadia Jędrzejewska
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie