Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Opinia w sprawie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej przez absolwentki liceów medycznych po 2010r.

Warszawa dnia 13.09.2005 r.

Zgodnie z art. 7 ustawy o zawodach p/p – od 2001 r. kwalifikacje pielęgniarki i położnej uzyskuje się w szkole pomaturalnej, wyższej szkole zawodowej i w szkole wyższej. Nowelizacja tego przepisu wprowadzona została ustawą z dnia 3.02.2001 r./Dz.U nr 16 poz 169/.

Poprzednia regulacja uzyskiwania kwalifikacji zawodowych ustalała, że kwalifikacje p/p nabywa się po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej i szkoły położnych. Regulacja ta obejmowała, więc również licea medyczne. Na tej podstawie okręgowe rady przyznawały prawo wykonywania zawodu absolwentkom liceów medycznych.

Przyznane prawo wykonywania zawodu nie podlega anulowaniu ani nie wygasa w sytuacji, gdy zmieniają się przepisy dot. uzyskiwania kwalifikacji już po jego przyznaniu gdyż art. 2 w związku z art. 79 ust. 1 Konstytucji RP wyraźnie stanowi, że Polska jest państwem prawa a podstawową zasadą prawa jest zakaz retroakcji, czyli działania prawa wstecz. Zarówno Sąd Najwyższy jak i Trybunał Konstytucyjny zwracają w swoich wyrokach uwagę na obowiązek stosowania tej zasady w legislacji.

Ponieważ pozbawienie pielęgniarki / położnej prawa wykonywania zawodu może nastąpić jedynie w sytuacjach określonych w ustawie – nie ma prawnych możliwości pozbawienia tego prawa absolwentek liceów medycznych, które uzyskały zgodnie z ustawą o zawodach p/p prawo przed zmianami dot. szkół pielęgniarskich i położnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.05.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku p/p dla p/p posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych /Dz.U nr 110 poz 1170/ nie wprowadza obowiązku uzupełnienia kwalifikacji przez pielęgniarki licealistki poprzez ukończenie studiów zawodowych w oznaczonym okresie pod sankcją pozbawienia ich prawa wykonywania zawodu.

Uzupełnienie wykształcenia w trybie studiów zawodowych jest propozycją a nie obowiązkiem. Osoby posiadające prawo wykonywania zawodu wydane pod rządami przepisów obowiązujących w dniu wydania tego prawa nie mogą być go pozbawione gdyż żaden przepis wbrew zasadom konstytucyjnym nie będzie mógł pozbawić praw nabytych.

P/p będą, więc mogły nadal wykonywać zawód zarówno w Polsce jak i krajach UE na zasadach dotychczasowych.

(-) Radca Prawny Grażyna Filipowska Kejna
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie