Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Możliwość służby w Wojskach Obrony Terytorialnej

pielęgniarek i pielęgniarzy

Pielęgniarki i pielęgniarze są naturalnymi kandydatami do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Służba ta obejmuje szkolenie przez dwa dni w miesiącu w systemie weekendowym i jest pełniona w miejscu zamieszkania.
Wymagania ustawowe wobec kandydatów:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- pełnoletność (od 18 do 55 lat)
- posiadania dobrego stanu zdrowia,
- niekaralność,
- brak przydziału kryzysowego lub brak reklamacji od służby wojskowej.
Pielęgniarki i pielęgniarze, którzy wstąpią do WOT mogą rozwijać się zawodowo poprzez:
1.Uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach specjalistycznych takich jak:
- kurs "Wkłucia doszpikowe - zaawansowane techniki ratujące życie"
- kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej,
- kurs USG FAST w urazach,
- kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym,
- kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu.
2. Dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej.
3. Dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów.
4. Świadczeń finansowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego - za każdy dzień spędzony w wojsku podczas szkolenia żołnierz otrzymuje od 90 zł wzwyż os stopnia szeregowego, dodatkowo żołnierzom WOT przysługuje dodatek za "gotowość bojową" w wysokości 320 zł za każdy miesiąc służby. Kwota ta nie jest opodatkowana.
Kandydaci do służby zgłaszają się do właściwych dla miejsca zameldowania Wojewódzkich Komend Uzupełnień. Więcej informacji na stronie: https://terytorialsi.wp.mil.pl/
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie